Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

У НАС РАЗНЫЕ ИМЕНА, НО ОТЧЕСТВО У НАС ОДНО, И ЭТО ОТЧЕСТВО - ТЮРКИ. (НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ)/// ПОСОЛЬСТВО ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ ДИАСПОРЕ. И ЕСЛИ ОНО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ, НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ФОРМИРОВАНИИ КРЕПКОЙ ДИАСПОРСКОЙ АРМИИ, А МНОЖАТСЯ ИНТРИГИ, НЕДОВОЛЬСТВА, ЗНАЧИТ НАНОСИТСЯ УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ГОСУДАРСТВА. (ЭЛЬДАР ИСМАЙЫЛ)/// DÖVLƏTLƏRİ VƏ MİLLƏTLƏRİ İKİ ŞEY MƏHV EDİR - YALTAQLIQ VƏ ŞƏRƏFSİZLİK (ELDAR İSMAYILOV)/// ƏGƏR HƏR HANSI ÖLKƏNİN XALQLARI ÖZ HÜQUQLARINI ANLAYIRVƏ ONLARI QORUYA BİLİRSƏ, O ZAMAN ƏN KİÇİK DÖVLƏT BELƏ ƏN BÖYÜK MƏMLƏKƏT QƏDƏR GÜCLÜ OLAR. (ELDAR İSMAYILOV)... AZƏRBAYCAN TÜRK DÜNYASININ ÇIRPINAN, DÖYÜNƏN ÜRƏYİDİR! (ELDAR İSMAYILOV)/// “AZƏRBAYCAN DÜNYASI” JURNALI MİLLİ MƏTBUATIMIZIN BEYNƏLXALQ MİQYASDA DANIŞAN SÖZÜ VƏ GÖRƏN GÖZÜDÜR. (ELDAR İSMAYILOV)... DÜNYA AZƏRBAYCANLILARI, BİRLƏŞİN! (ELDAR İSMAYILOV)/// XALQ HEÇ VAXT ÖZ KÖKÜNÜ YADDAN ÇIXARMAMALI, ÖZ TARİXİNİ ÖYRƏNMƏLİ, MİLLİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏN HEÇ ZAMAN AYRILMAMALIDIR. (ELDAR İSAMYILOV)/// QARABAĞ QAN AĞLAYIR. ATA-ANA ÖVLADINI GÖZLƏDİYİ KİMİ QARABAĞ BİZİ GÖZLƏYİR... (ELDAR İSMAYILOV)/// "DAĞ YƏHUDİLƏRİ AZƏRBAYCANIN AYRILMAZ, GÖZƏL HİSSƏSİDİR!". (ELDAR İSMAYILOV)/// ИНТЕРЕСЫ ПОБЕЖДАЮТ НА МГНОВЕНИЕ, А ПРАВДА – НАВСЕГДА. (МУРАД АДЖИ)

TÜRK DÜNYASIFONDUN MÜKAFATIJURNALIN ARXİVİTƏHSİL, SƏHİYYƏSİYASƏTXƏBƏRLƏRMƏQALƏMÜSAHİBƏ

NÖVBƏTİ SAYLARIMIZDA


FOTOQALEREYA


ƏZİZ ƏLİYEV

Jurnalın son sayında:

  • Prezident Davos Dünya İqtisadi Forumunun iclasında iştirak edib
  • Milli İdeologiya hər bir millətin kimliyini göstərir
  • Əziz Əliyev düşüncəsində “Azərbaycançılıq”
  • Əziz Əliyevin Cənub missiyası və 21 Azər hərəkatı
  • Böyük azərbaycanlılar - Əziz qədər yaxın
  • Xalqımızın qürur mənbəyi
  • Человек, вечно живущий в сердцах родного народа
  • Второй мой «Отчий дом»

Bizə necə gələ bilərsiniz ?

Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Əlaqə telefonu: (050) 364-46-01 / Elektron poçt: azeldar@mail.ru