Eldar İsmayılov

Vətənə məhəbbət ailədən və məktəbdən başlayır

Cəmiyyətin gələcəyi - ən yaxşı mənəvi-əxlaqi ənənələrdə təhsil və tərbiyə almış gənclərdir. Bizim gənclər öz mədəniyyətimizdə, tariximizdə, dinimizdə, ədəbi irsimizdə yaxşı və işıqlı nə varsa mənimsəməyə, əcdadlarımızın ənənələrinə hörmət bəsləməyə hazırdır.,

Ardını oxu
free counters
Türk Dünyası
Zamana nur saçan şəxsiyyət
Tarix: 10-7-2013
Aydın Səfixanov

  Tarixdə elə insanlar var ki, onların həyatı konkret zaman kəsiyi ilə ölçülmür, bütün zamanların qəhrəmanlıq, humanizm, mərdlik meyarina çevrilir, insanların yaşamı üçün əbədi örnək olur. Bu şəxsiyyətlər öz fövqəladə xüsusiyyətləri ilə həmişə nur saçır, böyük ziyalılarin işığında tarixin özünü yaradırlar. Onlar millətin həyatında sönməz məşələ çevrilir,onu əbədilik qalibiyyətlərə qovuşdururlar. Belə səxsiyyətlər İlahi Hikmətindən, İlahi Nurundan güc alaraq, Ulu tanrının onlara verdiyi tarixi missiyanın daşıyıçısı olurlar.
Elm, Təhsil, Səhiyyə
Heydər Əliyev və təhsil
Tarix: 10-7-2013

İradə Rəhimova / 23 saylı məktəbin direktoru

Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış və unudulmamışdır.

Belə tarixi şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünyamiqyaslı siyasətçi H.Əliyevin xüsusi rolu vardır. Bu tarixi şəxsiyyətdə milli liderliklə siyasi liderlik keyfiyyətləri birləşib. Ulu öndər bu iki keyfiyyəti ehtiva etməklə bərabər fəaliyyət göstərdiyi bütün digər sahələrdə də özünü birinci şəxs kimi, lider kimi təsdiq etmişdir.
Elm, Təhsil, Səhiyyə
Zirvələrin Zirvəsi
Tarix: 10-7-2013
Gülşən Orucova
6 saylı məktəbin direktoru

  Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dahiliyi, özünəməxsusluğu, əvəzolunmazlığı hər yerdə, hər sahədə özünü təsdiq edir. Bu, zəhmli tələbkar sərt insan uşaqlarla ünsiyyətdə olarkən son dərəcə nəzakətli, qayğıkeş, həlim mərhəmətli olurdu. Azərbaycanın müqəddəratın məhz nurlu, parlaq gələcəyin təminatçıları olan bu günkü uşaqlarda görürdü. Ona görə də onların sağlam, savadlı, xoşbəxt və firavan həyatının təmin olunması üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Uşaq olan hər evin babası doğması idi.
Siyasət
Böyük insanların həyatından real hadisələr
Tarix: 10-7-2013

 Fikirləşmək olardı ki, böyük insanların tərcümeyi halına nə əlavə etmək olar? Axı onlar ən xırda detallarına qədər öyrənilmıişdir və yüzlərlə kitab və məqalədə təsvir edilmişdir. Amma reallıqda bu belə deyil, beləki hər bir belə insan – bütöv dünya, ayrıca bir planetdir. Məhz bunun üçün hər bir nəsl özü üçün bizim tariximizin qızıl fondunun təşkil edən şöhrətli adlarla bağlı hadisələri və faktları yenidən açır.

Siyasət
Azərbaycan Ordusunun Əbədiyaşar Ali Baş Komandanı
Tarix: 10-7-2013

  “Qəhrəman ordumuz Azərbaycan Respublikasının  müstəqilliyinin təminatçısı olmuşdur və gələcəkdə də olacaqdır”.

    Heydər Əliyev 
 
Ordu quruculuğu vahid bir tarixi prosesdir. Bu proses xalqın mənəvi, hərbi, ictimai keyfiyyətləri ilə dolğunlaşır. Müstəqil dövlətlərin təcrübəsindən və tarixindən məlumdur ki, ordu dövlətin suverenliyini və onun ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əsas qüvvədir və ona görə də ordu quruculuğu dövlət quruculuğunun tərkib hissələrindən biridir.
 
Tarix
Dahi şəxsiyyət
Tarix: 10-7-2013

Daməd İmanov

Azərbaycan xalqının umumimilli lideri  Heydər Əliyevin 90 illik yubleyi  10 may 2013-cü ildə qeyd olunduğu kimi Azərbaycan xalqının tarixinin tale yüklü hadisələrlə dolu 40 ildən artıq bir dövrü Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. O, Azərbaycan dövlətini və millətini zamanın ən çətin sınaqlarından çıxarmağa nail olmuş qüdrətli şəxsiyyətdir.
Görkəmli şəxsiyyətlər, dahi insanlar tarixdə az-az yetişir. Belə şəxsiyyətlərin varlığı təkcə onları yetirən xalqın deyil, deyərdim ki, bütün bəşəriyyətin xoşbəxtliyidir. Ulu keçmişə, zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqı zaman-zaman bəşəriyyətə böyük dühalar, görkəmli şəxsiyyətlər elm, poeziya, sənəd korifeyləri bəxş etmişdir. Vətən oğul deyib qürur duyduğu övladlarının içərisində öz müdrikliyi və möhtəşəmliyi ilə yüksəkdə duran şəxsiyyətlərdən biri də Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir. 
Tarix
Onu həmişə xatırlayırlar
Tarix: 10-7-2013

Şəddat Cəfərov / İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, Jurnalistlər İttifaqının üzvü

1985-ci ildə V.İ.Leninin vətəni Ulyanovsk vilayəti Partiya Təşkilatının nəşriyyatında («Ulyanovskaya Pravda») vəziyyət acınacaqlı idi. Artıq 6 ay idi ki, oraya müdir təyin etmirdilər. Eyni zamanda mənim kiçik oğlum xəstə olduğundan həkimlər onun bir neçə il Rusiyanın orta hissələrində yaşamağını məsləhət görürdülər. Mən Bakıda «Kommunist» nəşriyyatında baş direktorun müavini işləyirdim. Ailə vəziyyətim haqqında Sov. İKP Mərkəzi Komitəsinə məlumat verib Rusiyada işləmək istədiyimi bildirdim. Biz poliqrafiya işləri ilə əlaqədar bütün məsələlərimizi Moskvada həll etdiyimizdən məni orada yaxşı tanıyırdılar. 

Elm, Təhsil, Səhiyyə
ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDWR WLİYEV ANA DİLİNİN HAMİSİDİR
Tarix: 10-7-2013
  «Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 21 yanvar 2013-cü il tarixli Sərəncamında demişdir: «Ana dilimizin dövlət dili kimi tətbiqində, onun imkanlarının genişləndirilməsi və Azərbaycan xalqının ən böyük sərvəti kimi dəyərləndirilməsində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolu danılmazdır. Azərbaycan mədəniyyətinin və zəngin tarixi irsimizin dünya ictimaiyyətinə tanıdılması Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindəndir».
Tarix
TARİXİ BİRLİYİMİZİN BƏRPASI ÜÇÜN ONA BORCLUYUQ
Tarix: 10-7-2013

Hüseyin Dinləməz / “Xəzər” teleradio şirkətinin baş direktor

Tarixdə yaşamış böyük şəxsiyyətlərə hər kəs bir cür tərif vermiş, belə şəxsiyyətlər haqqında çox yazılmış, çox deyilmiş, deyilir, deyiləcəkdir. Çünki bu cür şəxsiyyətlər öz fəaliyyətləri ilə xalqların, dövlətlərin müqəddarında həlledici rol oynamaqla milli şüurda özlərinə yer etmişlər. Bunlardan biri də XX əsrin dahi şəxsiyyətlərindən biri olan Heydər Əliyevdir. 
Heydər Əliyev kimi dahi şəxsiyyətlər hər gün, hər saat bizdən cismən uzaqlaşırmış kimi görünsələr də, əslində, onlar zaman keçdikcə bizə daha da yaxınlaşırlar. Bəlkə biz də belə şəxsiyyətləri onlarla birgə yaşadığımız dövrdəkindən daha yaxşı anlamağa başlayırıq. Çünki onları böyük edən xüsusiyyətlərdən biri də zamanı, tarixi qabaqlamaları, fikri, mənəvi olaraq digər insanlardan daha uzağı görə bilmələri, görməklə də qalmayıb, gələcəyə aid strategiyalar və taktikalar müəyyən etmələri deyildirmi?
Tarix
Dünya lideri - Heydər Əliyev
Tarix: 10-7-2013

  Azərbaycanın mərhum Prezidenti, Ümummilli Liderimiz Ulu öndər Heydər Əliyevle əlaqədar xatirələrimin çox maraqlı bir tarixi var. Əlbəttə, dünya səviyyəsində şöhrət qazanmış, tanınmış dövlət adamı, dahi insan Heydər Əliyev haqqında söz söyləmək bizim həddimiz deyil. Sadə vətəndaş olaraq həyatım boyu həqiqi həyatda bu böyük insanla üç dəfə qarşılaşmağımı Allah mənə də qismət etdi. 1978-ci ildə, indiki N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univərsitetində tələbə idim. Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq məktəbini bitirdikdən sonra bu universitetə qəbul olunduğuma görə, burada professional rəssam kimi tanınmışdım.

 

Tarix
Haqqa, ədalətə söykənən inam
Tarix: 9-7-2013
  Kollektivləşmənin yenicə vüsət aldığı, insanların yarıxoş, yarızor mal-mülkündən imtina edərək kolxoz oyunlarına cəlb olunduğu vaxtlar kənd məktəbinə təşrif buyuran siyasi rəhbər şagirdlərə yenicə yaradılan Allahsızlar Cəmiyyətinə üzv olmağı təklif etdi. Evdə valideynlərilə məsləhətləşmək istədiklərini bəhanə edən bir neçə sinif yoldaşıyla bərabər Adil də “əqidəli” bolşeviklərdən olan təklif yiyəsinin xahişini faktiki rədd edərək sonuncunu möhkəm qəzəbləndirdi. Beləcə, doğulduğu doğma Çaxırlı kənd məktəbində komsomolun, daha sonralar kompartiyanın üzvü olan əlaçı şagirdə Allahsızlar Cəmiyyətinə üzv olmaq qismət deyilmiş. Əksinə, onun sonrakı həyatının müəyyən mərhələlərinə fraqmental baxış Adil Hüseynovun ürəyində hüdudsuz Allah sevgisinə inam yaşatdığını, böyük ideallar, saf əqidə daşıyıcısı olduğunu təsdiqləyəcəkdir...
Elm, Təhsil, Səhiyyə
Milli Xilaskarın millət və dövlətçilik qarşısındakı xidmətləri ölçüyəgəlməzdir
Tarix: 9-7-2013

 10 mayda xalqımız öz dəyərli oğlunun, sözün bütün mənalarında onu məhvolma təhlükəsindən qurtarmış xilaskarının anadan olmasının 90 illik yubileyini böyük təntənə ilə qeyd etdi, uyuduğu Fəxri Xiyabana həmişəkindən daha çox izdiham axışaraq hər kəs ona sonsuz ehtiramını, sarsılmaz məhəbbətini ifadə etməyə tələsdi.

"Dədə Qorqud " fondunun mükafatı
Alibey Kudar “Qızıl Ürək” ordeni ilə təltif olundu
Tarix: 9-7-2013

 Türkiyənin Gaz Dağları üzərində yerləşən Taxtakuşlar kəndində ilk dəfə açılan Alibey Kudar Etnoqrafya Muzeyinin yaradıcısı Türk Dünyasında mədəniyyət və incəsənətin, qədim xalq sənətinin inkişafındakı səmərəli xidmətlərinə, gənc nəslin estetik tərbiyəsi və zövqünün hərtərəfli formalaşmasındakı fəaliyyətlərinə, eləcə də dünya ölkələri arasında mədəni əlaqələrin, mədəniyyət turizminin genişlənməsindəki fəal roluna, kəndlərdə yaşayan istedadlı uşaqların, xalq ustalarının erkən üzə çıxararaq onların yaradıcılıqlarının inkişafındakı xidmətlərinə görə, əslən Azərbaycanlı olan məhşur rəssam Səlim Turan adına Beynəlxalq rəsim qalareyası açdığına və anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə hömətli Alibey Kudar “Dədə Qorqud” Milli Fondu və “Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq Jurnalının təsis etdiyi "Qızıl Ürək" Ordeni ilə təltif olunur.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>
ENG | RUS