Eldar İsmayılov

Vətənə məhəbbət ailədən və məktəbdən başlayır

Cəmiyyətin gələcəyi - ən yaxşı mənəvi-əxlaqi ənənələrdə təhsil və tərbiyə almış gənclərdir. Bizim gənclər öz mədəniyyətimizdə, tariximizdə, dinimizdə, ədəbi irsimizdə yaxşı və işıqlı nə varsa mənimsəməyə, əcdadlarımızın ənənələrinə hörmət bəsləməyə hazırdır.,

Читать дальше
free counters
Лента новостей
ЗА ДОСТОЙНЫЕ ДЕЛА НА БЛАГО НАРОДА
Дата: 27-9-2011

За достойные дела на благо народа. Великий мудрец и просветитель Деде Горгуд сказал: ”Среди людей самым лучшим является тот, кто приносит народу больше пользы”. Это высказывание наиболее точно подходит к Вам, уважаемая Айгюн ханум. 

Пользуясь возможностью, позвольте выразить Вам благодарность за Вашу политическую, общественную и писательскую деятельность во имя Тюркского мира. А также поздравить с решением о награждении Вас орденом “Vətən Övladı”.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле во имя мира на Земле.
Президент национального фонда “Dədə Qorqud”,

издатель международного журнала “Azərbaycan Dünyası” Эльдар Исмаилов     

ENG | AZE