Eldar İsmayılov

Vətənə məhəbbət ailədən və məktəbdən başlayır

Cəmiyyətin gələcəyi - ən yaxşı mənəvi-əxlaqi ənənələrdə təhsil və tərbiyə almış gənclərdir. Bizim gənclər öz mədəniyyətimizdə, tariximizdə, dinimizdə, ədəbi irsimizdə yaxşı və işıqlı nə varsa mənimsəməyə, əcdadlarımızın ənənələrinə hörmət bəsləməyə hazırdır.,

Читать дальше
free counters
Награда фонда "Dədə Qorqud"
Известному врачу Туркару Сандаллы в Баку вручен орден "Золотое сердце"
Дата: 12-6-2012

Сегодня в Баку в доме-музее заслуженного художника Азербайджана Сакита Мамедова состоялась церемония вручения ордена "Qızıl ürək" (Золотое сердце) президенту Всемирной ассоциации стоматологов, декану турецкого университета Yeditəpə, известному врачу Туркару Сандаллы, сообщает Trend Life. Орден учрежден международным фондом "Dədə Qorqud" и журналом "Azərbaycan dünyası".

Решение о награждении Туркара Сандаллы принято советом старейшин фонда "Деде Горгуд" за заслуги в развитии науки, медицины и развитие связей между братскими азербайджанским и турецким народами, сказал на мероприятии учредитель и главный редактор журнала "Azərbaycan dünyası", президент фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов.

Туркар Сандаллы поблагодарил Эльдара Исмаилова и собравшихся гостей за награду и высокую оценку его деятельности. Он отметил, что воодушевлен таким вниманием, и заверил, что награда станет для него большим стимулом в деле служения интересам Азербайджана и Турции, всех тюркоязычных народов.

Журнал "Azərbaycan dünyası" был учрежден в 1998 году. Журнал рассказывает об успехах Азербайджана в экономической, политической, культурной сферах.

ENG | AZE