Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

TÜRK DÜNYASIFONDUN MÜKAFATIJURNALIN ARXİVİTƏHSİL, SƏHİYYƏSİYASƏTXƏBƏRLƏRMƏQALƏMÜSAHİBƏ

Azərbaycan Dünyası Beynəlxalq Jurnalı

1998-ci ildə yaradılmış “Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalı ölkədə ilk, çoxtirajlı və 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) çıxan jurnaldır. Jurnal azərbaycanlıların xarici ölkələrdə sıx yaşadığı ərazilərdə yayılır. Jurnalın məqsədləri və vəzifələri vətəndaşlıq həmrəyliyinin və beynəlxalq sülhün möhkəmlən-dirilməsinə yönəldilib, o cümlədən həmvətənlərin birləşməsinə, onların hüquqlarının və ictimai maraqlarının müdafiəsinə, Vətən və türk dünyası ilə əlaqələrinin genişləndirilməsinə istiqamətləndirilibdir. Jurnalın səhifələrində müstəqil Azərbaycanın, eyni zamanda, Vətəndən kənarda yaşayan (Avropa, Rusiya, MDB ölkələri) yurddaşlarımızın siyasi, iqtisadi, İslami və mədəni nailliyyətləri işıqlandırılır. Jurnal “Dədə Qorqud” mükafatının, sülh naminə “Vətən Övladı”, “Qızıl Ürək” və “Mehriban Ana” ordenlərinin təsisçisidir. Jurnalın idarə heyətinin fəxri üzvləri akademiklər, ziyalılar və görkəmli ictimai-siyasi xadimlərdir.

Jurnal 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat şəhadətnaməsi №639. Redaksiyanın fikri müəllifin fikri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Əlyazmalar qaytarılmır və resenziya edilmir. Məlumatlardan və şəkillərdən istifadə etmək üçün redaksiyadan yazılı surətdə icazə alınmalıdır.

Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Əlaqə telefonu: (050) 364-46-01 / Elektron poçt: [email protected]