Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

TÜRK DÜNYASIFONDUN MÜKAFATIJURNALIN ARXİVİTƏHSİL, SƏHİYYƏSİYASƏTXƏBƏRLƏRMƏQALƏMÜSAHİBƏ

Ordenlər

Dədə Qorqud fondu öz ətrafında Azərbaycanın xeyli ziyalısını toplaya bilib. Məhz Dədə Qorqud fondu yaradıcı insanların qiymətləndirilməsi kimi məsuliyyətli bir işi öz üzərinə götürüb. Fondun təsis etdiyi “Vətən övladı”, “Mehriban ana”, “Qızıl ürək” ordenləri və “Dədə Qorqud” mükafatları ilə layiqli insanları, vətənə, xalqa və öz köklərinə bağlı olan adamları müntəzəm olaraq təltif edir. 

Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Əlaqə telefonu: (050) 364-46-01 / Elektron poçt: [email protected]