Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Vətənə məhəbbət ailədən və məktəbdən başlayır

30147 Baxış sayı / 20-03-2017 14:27

Cəmiyyətin gələcəyi - ən yaxşı mənəvi-əxlaqi ənənələrdə təhsil və tərbiyə almış gənclərdir.

Bizim gənclər öz mədəniyyətimizdə, tariximizdə, dinimizdə, ədəbi irsimizdə yaxşı və işıqlı nə varsa mənimsəməyə, əcdadlarımızın ənənələrinə hörmət bəsləməyə hazırdır., Buna görə yaşlı nəslil gənc insanlara sevgi və hörmətlə yanaşmalı, öz təcrübələrində olan ən yax.ışı cəhətləri onlara ötürməlidir.Müasir cəmiyyətdə hər bir gəncin özünü təsdiq etməsi üçün imkanlar var.Bu gün gənclərimiz ambisiyalı, cəsarətli və ictimai cəhətdən aktivdirlər. Onlarda sağlam ambisiya, liderlik keyfiyyətləri , şəxsiyyət azadlığı hissləri tərbiyələndirməli, gənclərin enerjisini düzgün,yaradıcı istiqamətə yönəltmək lazımdır. Bunun ücün məktəblər, ali təhsil müəssisələri və orada fəaliyyət götərən müəllimlər var.Bizə necə gələ bilərsiniz ?

Dədə Qorqud Milli Fondu - Azərbaycan Dünyası jurnalı

Əlaqə telefonu: (050) 364-46-01 / Elektron poçt: [email protected]